Att avsätta tid för din grupp att hitta sitt sätt att samarbeta och arbeta ger resultat!

Utveckling av grupp  och  ledningsgrupp

Vi stödjer dig och din grupp att skapa en plattform för hur ni vill arbeta tillsammans på bästa sätt. Varje grupp är unik och behöver hitta sitt sätt att arbeta och samarbeta.

Viktiga faktorer att skapa samsyn om är 

  • Syfte
  • Mål
  • Uppdrag
  • Hur kommunicera och möta varandra i gruppen - på möten, chat, mail m.m
  • Arbetssätt - struktur för arbetet
  • Uppföljning/debrief - att regelbundet följa upp arbetsepisoder för att dra lärdomar och utveckla har visat sig i studier leda till ca 25 % ökad effektivitet 

Vi arbetar med konkreta verktyg och metoder för att ni på ett effektivt och hållbart sätt ska stå rustade att axla ert uppdrag och uppgifter med stort engagemang.

En metod som kan användas är GDQ - Group Development Questionnaire - som identifierar vilka områden gruppen behöver utveckla förr att bli ett effektivt team.