Utbildningar

Coachande ledarskap
Ett coachande ledarskap är gynnsamt för såväl organisation som chef och medarbetare. Det ger dig och dina medarbetare bra förutsättningar för att skapa utveckling och goda resultat. Du får under utbildningen möjlighet att utveckla ditt eget ledarskap genom teori, reflektion samt praktisk träning i det coachande ledarskapet. 

Utbildningen ger dig 

- En teoretisk plattform om det utvecklande och coachande ledarskapet

- Träning i det coachande samtalet och dess verktyg 

- Kunskap och träning i hur ditt chefs- och ledarskap i vardagen kan genomsyras av det coachande förhållningssättet 

- Mycket praktisk träning och erfarenhetsutbyte 

- Konkreta verktyg och lathundar  Konflikthantering

En praktisk utbildning med fokus på att förebygga och hantera konflikter. Utbildningen genomsyras av det utvecklande och coachande förhållningssättet vilket stärker förmågan att medla och ingripa i olika konfliktsituationer.

Under utbildningen varvas teori med praktiska övningar och analyser av verkliga case.

Utbildningen ger dig som chef och ledare

- förståelse för konflikters uppkomst och eskalation

- konkreta verktyg och lathundar hur du hanterar konflikter mellan medarbetare

- träning i att leda samtal mellan medarbetare som är i konflikt

- tips på hur du kan se signaler och hur du kan förebygga konflikter


Från utvärderingar:
"Ni gör ett bra upplägg, är lyhörda, välstrukturerade och samspelta. Dessutom lyckas ni skapa engagemang."
"Mycket givande lathund och övningar! Erfarenhetsutbytet med andra och att få konkreta verktyg att använda."

Utvecklande ledarskap

Ett utvecklande ledarskap kännetecknas av att ledaren uppträder som ett föredöme, inspirerar och motiverar för att skapa delaktighet samt visar personlig omtanke som handlar om att ge stöd men även att ha mod att konfrontera när det behövs. 

Forskning visar att det utvecklande ledarskapet har en gynnsam effekt både på det organisatoriska resultatet och på medarbetarnas utveckling. Innan utbildningen kommer du och dina kolleger att göra en skattning av dina ledarbeteenden. Du får med stöd av detta en tydlig riktning för ditt framtida ledarskap. 

Under dagarna varvas teori med, diskussioner, reflektioner, och mycket erfarenhetsutbyte.

Utbildningen ger dig som chef och/eller ledare: 
• En fördjupning av ledarmodellen Utvecklande ledarskap en plattform att relatera till i ditt dagliga ledarskap.
•  Möjlighet reflektera och medvetet utveckla dina dagliga ledarhandlingar 

Utbildningen är framtagen av Försvarshögskolan. Läs mer här FHS - utvecklande ledarskap